RUT-avdrag höjs i juli

Skriven av: MiS den 10 maj, 2019.

I december förra året las ett förslag till ett höjt RUT-avdrag. Förslaget var att höja RUT till 75000 kr per person och år. En proposition har nu lagts fram och förslaget är reviderat.

I propositionen föreslås att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga.

https://www.regeringen.se/496806/contentassets/7c723bf7b0b64a34a349eeac189905a5/hojt-tak-for-rutavdrag-prop.-20181989.pdf

Något beslut är inte fattat än men propositionen föreslår att det nya taket skall gälla från den 1 juli 2019.

Vi håller tummarna för att detta blir verklighet!

Det innebär att RUT och Rot blir likvärdiga igen, dvs avdragsbeloppet blir det samma. Det har varit något oklart varför regeringen tyckte att Rot arbete skulle vara viktigare att få avdrag för än för Rut. De som arbetar med Rut-tjänster är ju bosatta i Sverige och betalar skatt här medan många arbeten med Rot utförs av arbetare som tillfälligt befinner sig i landet och dessutom inte är skattesubjekt här.

Propositionen innehåller inga förändringar vad gäller fördelningen av utrymmet för skattereduktion. Utrymmet är det samma för RUT och Rot. Har du tex renoverat badrummet och använt Rot för det, så har du mindre kvar att köpa RUT tjänster för under samma beskattningsår.

Det hade varit väldigt bra om skattereduktionsbeloppet blev indexreglerat, men så verkar inte vara fallet. Men vi är glada för att det iallafall har föreslagits ett högre tak igen!

Trevlig helg!

 

vitsippor i skog