Om Witt

Sedan 2006 har Witt städ & hemservice i Stockholm hjälpt stockholmare i sina bostäder. Vi är drygt 15 personer som arbetar dagligen i företaget. I augusti 2020 bytte vi namn från Maid in Sweden AB till Witt städ & hemservice i Stockholm AB.

Vi tycker det är viktigt att våra kunder uppfattar oss som kompetenta och serviceinriktade. Vi vill att alla våra kunder upplever att de står i fokus, oavsett hur stora eller små kunder de är. Och så tycker vi det är viktigt med personlig kontakt! Klart vi kan maila dig men vi ringer hellre. Den person som arbetar i ditt hem kommer alltid att skriva något i loggboken om ni inte träffas vid varje tillfälle.

De flesta i vår personal talar svenska, men vi kan även erbjuda personal som talar andra språk.

Vi följer kontinuerligt upp arbetet i ditt hem, både genom kontroller på plats, men också genom samtal för att få din feedback och hela tiden kunna se till att vi utför de uppgifter som du vill att vi ska utföra.

Alla anställda i Witt städ & hemservice i Stockholm AB är försäkrade genom vår företagsförsäkring i Länsförsäkringar och Fora. I Fora har vi även vår pensionslösning för de anställda, eftersom vi inte är anslutna till kollektivavtal.

Witt städ & hemservice i Stockholm AB är familjeägt. Stockholm

Witt städ & hemservices integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet. På dataskyddsområdet innebär det att vi endast hanterar nödvändiga personuppgifter och att vi aldrig säljer dem vidare eller på annat sätt för dem vidare. Vi använder dina personuppgifter för att kunna leverera tjänsten enligt avtal, för att kunna erbjuda tilläggstjänster exv fönsterputsning, och för att kunna kommunicera med dig som kund när det behövs. Namn, adress, email och telefonnummer finns angivet i vårt schemasystem. Endast personer anställda i Witt städ & hemservice i Stockholm AB hanterar dessa uppgifter.

Personuppgifter behövs också för att vi ska kunna fakturera, ansöka om preliminär skattereduktion hos Skatteverket, eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Därför finns namn, adress och personnummer angivet i vårt ekonomisystem.

Så snart vi  inte har behov för en personuppgift raderas den ur våra system. Det sker så snart avtalet har upphört vad gäller schemasystemet och vad gäller ekonomisystemet raderas personuppgifter så snart gällande lagar tillåter det.

Personuppgifter som vi behandlar hanteras aldrig utanför EU. De enda som har tillgång till personuppgifter som vi har samlat in, är de företag som agerar personuppgiftsbiträden åt oss och de hjälper oss med IT-tjänster för drift, teknisk support och underhåll av schemasystem och ekonomisystem. Vi har skriftliga avtal med dessa personuppgiftsbiträden enligt vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som vi samlat in.

Om du har frågor om detta eller vill veta vilka uppgifter vi har registrerade på dig så är du välkommen att maila oss till info@witts.se.

Våra kärnvärden

Kompetens

Det är viktigt att alla medarbetare har rätt kompetens för det arbete de ska utföra och det är vårat ansvar att se till att de har den utbildning de behöver. Kompetens är inte bara hur arbetet utförs utan även hur det planeras.

Ansvar

Vår arbetsplats är kundens hem, det kräver att vi tar stort ansvar. För oss innebär detta att vi är pålitliga, omsorgsfulla och kompetenta. Vi stressar aldrig igenom ett uppdrag för att så snabbt som möjligt bli klara. Det skiljer oss ganska mycket från andra företag inom vår bransch.

Service

Alla på Witt städ & hemservice i Stockholm, oavsett befattning, arbetar för att ge våra kunder bästa möjliga service. Vi vill att varje kund ska känna omsorg och engagemang från vår sida i varje situation och att kunden känner sig trygg med att lämna över ansvaret för hemmet till oss.

I Pressen

Här är några utav de artiklar som skrivits om oss.